Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over hittestress en maatregelen.

Gepubliceerd op 30 augustus 2017 om 11:44

Dat hittestress in de belangstelling staat en dat er naarstig gezocht moet worden naar oplossingen wordt onderschreven door de kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.

 

Hittestress (ofwel het Urban Heat Island effect) heeft veel negatieve gevolgen mens, dier, landbouw, gezondheid en milieu. Zoals in de brief aan de tweede kamer verwoord: 

'Hittestress zorgt voor een groeiend aantal zieken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen; arbeidsprestaties nemen af en het arbeidsverzuim neemt toe. Het gaat hierbij om de gevolgen van hogere temperaturen op de gezondheid van ouderen en kwetsbare groepen, maar ook de toename van luchtverontreiniging (door hoge ozongehaltes en zomersmog) wat leidt tot meer luchtweg- aandoeningen. Daarnaast kan hitte nadelige gevolgen hebben in de land- en tuinbouw, door een verslechtering van de waterkwaliteit (algenbloei) en hittestress in de dierhouderij.'

Het is dus geen dag te laat dat Topsector Water en alle betrokken partijen het diepgaande onderzoek naar de daadwerkelijk koelende capaciteit van Blauw-Groene daken, als hittestress mitigerende maatregel, mogelijk hebben gemaakt!

Download de brief op: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2017/08/25/hittestress-en-klimaatverandering …

 

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Petergom
5 jaar geleden

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonlineandgetpaid01008.tinyblogging.com/The-smart-Trick-of-2008-best-anti-aging-That-No-One-is-Discussing-15698492

Petergom
5 jaar geleden

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://emilioiouzd.ka-blogs.com/7493757/rumored-buzz-on-facts-about-anti-aging

PatrickNeoni
5 jaar geleden

$2000 in 5 minutes: http://hc-tambov.ru/redirect.php?to=https://vk.cc/8owXuR