Onderzoek 2017-2018: Meten van de water- en energiebalans

Het onderzoek focust zich op het meten van de verdamping door planten en de energiebalans van het blauw-groene dak en de directe omgeving. Voor metingen aan verdamping worden lysimeters gebruikt en voor metingen aan de energiebalans worden licht en warmte instraling, -reflectie, -absorptie en de daarmee gemoeide temperatuursveranderingen van de lucht boven de beplanting en van het substraat in het blauw-groene dak gemeten. Ook wordt er een Infrarood camera geplaatst die verschillen in oppervlaktetemperatuur van de verschillende meetopstellingen in beeld brengt. 

 

De meetopstelling kent 3 verschillende varianten die variëren in drainagesysteem en substraatdikte. Een referentiemeetvlak op een aangrenzend zwart bitumineus dak (zoals het dak op gebouw 002 ook was) is ook in het onderzoek opgenomen. Voor de opbouw van het blauw-groene dak zijn een standaard extensief groendaksubstraat (Optigroen) en standaard gemengde sedummatten gebruikt. Het geheel is doorzaaid met het bloemen en grassenmengsel D2 van Cruydthoeck om een gevarieerdere en biodiversere beplanting te realiseren.

De lysimeter ingebouwd in de onderzoeksvlakken. Deze bepaalt met hoge mate van precisie de verdamping door de beplanting.