Onderzoek 2017-2018: Meten van de water- en energiebalans

Het onderzoek focust zich op het meten van de verdamping door planten en de energiebalans van het blauw-groene dak en de directe omgeving. Voor metingen aan verdamping worden lysimeters gebruikt en voor metingen aan de energiebalans worden licht en warmte instraling, -reflectie, -absorptie en de daarmee gemoeide temperatuursveranderingen van de lucht boven de beplanting en van het substraat in het blauw-groene dak gemeten. Ook wordt er een Infrarood camera geplaatst die verschillen in oppervlaktetemperatuur van de verschillende meetopstellingen in beeld brengt. 

De meetopstelling kent 3 verschillende varianten die variëren in drainagesysteem en substraatdikte. Een referentiemeetvlak op een aangrenzend zwart bitumineus dak (zoals het dak op gebouw 002 ook was) is ook in het onderzoek opgenomen. Voor de opbouw van het blauw-groene dak zijn een standaard extensief groendaksubstraat (Optigroen) en standaard gemengde sedummatten gebruikt. Het geheel is doorzaaid met het bloemen en grassenmengsel D2 van Cruydthoeck om een gevarieerdere en biodiversere beplanting te realiseren.

De eerste wetenschappelijke resultaten staan beschreven in dit artikel: https://www.mdpi.com/2073-4441/10/9/1253.

Samengevat: de resultaten zijn verbluffend. Het resultaat na 2 jaar is een zeer biodivers begroeid dak met vele soorten Sedums, grassen, kruid-achtigen en bloemen. Bij de laatste peiling van de biodiversiteit van insecten werden in 24 uur tijd 42 verschillende soorten vliegende insecten en spinnen gevonden. En dat ondanks een enorm lange en zeer droge zomer. De resultaten geven aan dat de blauw groene daken in staat zijn om 2,5x zo veel water te verdampen als een standaard groendak en dat de blauw groene daken hydrologisch en energetisch blijven functioneren als Nederlandse weiden tijdens perioden van droogte, waar het standaard groendak door een tekort aan water het energetisch gedrag van een woestijn (opwarming van de omgeving) vertoont. 

Uit de modellering komt naar voren dat een met Sedum beplant blauw-groen dak met slechts 40 mm substraat en een gemaximaliseerde bergingscapaciteit in de drainage-units (80mm) een water-sensitief en goed groeiende oplossing is voor het duurzaam vergroenen van daken en het reduceren van het hitte-eiland effect. Bij beplanting met grassen en kruiden zal in diezelfde opstelling jaarlijks tussen de 70 en 150 mm extra water gegeven moeten worden om de beplating in goede vorm te houden. Deze extra watergift voor deze beplanting zorgt daarmee dan ook  wel voor een hogere biodiversiteit, een veel breder palet aan plantensoorten, een betere verdamping en een groter verkoelend effect. De investering van het extra water meer dan waard. 

Een uitgebreidere samenvatting van de resultaten vindt u hier.

De lysimeter ingebouwd in de onderzoeksvlakken. Deze bepaalt met hoge mate van precisie de verdamping door de beplanting.