De onderstaande partijen zijn de grondleggers van het Project Smartroof 2.0:

De grondleggers werkten 2 jaar lang aan de opzet en de realisatie van Project Smartroof 2.0. Eerst gepland op het ANDAZ hotel in Amsterdam, moest er uiteindelijk in verband met vergunningstechnische zaken uitgeweken worden naar een ander dak, dat we vonden op het Marineterrein. Alle genoemde partijen zien het belang van blauw-groene daken ter dege in, of het nu vastgoedwaarde, biodiversiteit, regenwater management, de gebouw-energieprestatie, klimaatbestendigheid of menselijke gezondheid betreft en hebben in de aanloopfase van het project een marathon van geduld en inzet moeten lopen om tot de succesvolle realisatie van Project Smartroof 2.0 te komen. 

 

Topsector Water

Topsector Water werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen.
Vijf kernteams met leden uit de gouden driehoek zorgen voor ondersteuning van de innovatieve ondernemer. Wij geloven in de innovatiekracht van Nederland.

 

Bureau Marineterrein Amsterdam

Sinds het openen van de oude poort in januari 2015, is het Marineterrein aan een nieuw leven begonnen. In fases komen steeds meer gebouwen beschikbaar voor hergebruik. Innovatieve huurders, activiteiten en projecten brengen nieuw elan op het terrein, dat zich ontwikkelt als een toekomstbestendig, flexibel stadskwartier.

Drain Products Europe BV

Drain Products Europe is al 20 jaar specialist op het gebied van waterbeheer in de stedelijke omgeving. De missie van Drainproducts is het creëren van een omslag in denken: regenwater is geen last, maar een essentiële hulpbron voor de stad van de toekomst. Waar vraag naar betrouwbare oplossingen voor regenwater opslag en hergebruik bestaat, levert Drain Products de basis onder blauwe- en groene oplossingen, met toepassingen voor bomen in straten, groendaken en daktuinen, sportvelden en openbaar groen.

KWR Watercycle Research Institute

In een water-wise world werkt KWR Water aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer.

Ingenieursbureau Amsterdam

Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw met expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement.

 

Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. In de natuur en om te drinken. Het Rainproof programma heeft als doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten.

Aedes Real Estate

Aedes Real Estate richt zich op de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke locaties. Nieuwe vitale plekken van internationaal niveau met een hoogwaardige belevingskwaliteit voor alle gebruikers, voor de omgeving en voor de samenleving.