De onderstaande partijen zijn Partners betrokken bij de realisatie van Project Smartroof 2.0:

Naast de Grondleggers die het concept dragen en het project mogelijk maken, kan een multifunctioneel dak als Project Smartroof 2.0 niet gerealiseerd worden zonder medewerking van Partnerbedrijven die belangeloos kennis, kunde en producten ter beschikking stellen om het dak met de nieuwste technieken daadwerkelijk mogelijk te maken. Onderstaand een overzicht van partijen die significant hebben bijgedragen aan de realisatie van Project Smartroof 2.0, met een link naar de desbetreffende website in de bedrijfsnaam. 

Permavoid

De uitvinder en producent van het waterbergende en capillair irrigerende systeem dat de basis vormt van het Blauw-Groene dak Project Smartroof 2.0.

Optigroen

Intensieve kennispartner en leverancier van alles wat een dak groen maakt, van randafwerking tot substraten en de beplanting

HERAS

Leverancier van het nieuwe en innovatieve goedgekeurde hekwerk waardoor mensen veilig Project Smartroof 2.0 kunnen bezoeken.

SEL Environmental

Uitvinder en producent van Cloud Water Control, het systeem waarmee automatisch waterhoogtes in de drainagelaag en het substraat gemeten, en indien nodig aangevuld worden. 

Dakdokters

Aanleg van Smartroof 2.0, inclusief de opbouw van de houten constructies voor onderzoek.

Nova Silva

Om iedereen inzicht te geven in temperatuurverschillen en vochtgehaltes op het dak leest Nova-Silva de API gegevens van de draadloze bodemvocht (Sensoterra) en temperatuursensoren (Senseanywhere), op afstand uit en presenteert deze op een voor iedereen begrijpelijke wijze op custum made on-line Dashboards.

Urban Roofscapes

Ontwerp en projectleiding bij aanleg en onderhoud van Smartroof 2.0. Drainage-, irrigatie-, beplanting- en sensorsysteemontwerp en beheer. 

SWD Systems

Als sport-specialist betrokken bij de realisatie van een demonstratie sportgras op Project Smartroof 2.0 

JUB Holland

Leverancier van de bloembollen die bij aanleg geplant zijn. Bloembollen speciaal geschikt ook voor gebruik in blauw groene daken.

Cruydt Hoeck

Leverancier van het zadenmengsel D2 om uiteindelijk de Sedum startbeplanting om te vormen naar een bloeiende en grasrijke weidebeplanting.